Peluang Tambah Pendapatan Sambilan Dengan Program Insentif PENJANA. Percuma!

Baru-baru ini, kerajaan telah melancarkan PROGRAM INSENTIF PENGAMBILAN PEKERJA DAN PROGRAM LATIHAN (PENJANAKERJAYA di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara (PENJANA) adalah bertujuan merangsang permintaan pekerjaan…