GKP 2.0

Permohonan Rayuan RM3000 Geran Khas Prihatin (GKP) 2.0

GKP 2.0 adalah bantuan kewangan secara one-off berjumlah RM3,000
kepada Perusahaan Kecil & Sederhana (PKS) mikro yang berkelayakan. Ini bertujuan untuk meringankan beban yang ditanggung kesan daripada pendemik Covid-19.

Sekiranya anda layak, bolehlah membuat permohonan di portal (https://gkp.hasil.gov.my). Permohonan secara manual tidak akan diterima.

Syarat-syarat kelayakan GKP 2.0 seperti berikut:

 1. Memenuhi syarat kelayakan seperti berikut:
  a. Bukan penerima GKP sebelum ini; dan
  b. Pemohon mestilah berstatus warganegara Malaysia; dan
  c. Pemohon yang menjalankan Perusahaan Kecil & Sederhana
  (PKS) mikro seperti berikut:
  i. Jumlah jualan atau perolehan tahunan kurang daripada
  RM300,000; dan
  ii. Jumlah pekerja sepenuh masa tidak melebihi 4 orang, tidak
  termasuk pemilik; dan
  d. Berdaftar dengan agensi-agensi berikut;
  i. Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) sebelum
  atau pada 31 Ogos 2020 ; atau
  ii. Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) atau Suruhanjaya Syarikat
  Malaysia (SSM) sebelum atau pada 31 Ogos 2020; dan
  e. Masih aktif menjalankan perniagaan semasa permohonan dibuat.

Permohonan GKP 2.0 dibuka mulai 1-31 Oktober 2020 (1 bulan) dan pemohon boleh menyemak keputusan permohonan mulai 15 November
2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge